Available courses

Modul 1 - Pendidikan untuk Pembangunan Lestari

Category: OUM
  • Teacher: Oo Cheng Keat
  • Teacher: Norazzila Shafie

Modul 2 - Konsep Utama Mempelajari SDG

Category: OUM
  • Teacher: Oo Cheng Keat

Modul 3 - Pedagogi Dalam Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari

Category: OUM
  • Teacher: Assoc Prof Dr Zahari Hamidon
  • Teacher: Norazzila Shafie

Modul 4 - Kajian Kes

Category: OUM
  • Teacher: Dr Hamidah Mat

Modul 5 - SDG Berdasarkan Bidang Mata Pelajaran

Category: OUM
  • Teacher: Mohd Lokman Abdullah
  • Teacher: Assoc Prof Dr Zahari Hamidon
  • Teacher: Dr Hamidah Mat
  • Teacher: Norazzila Shafie